STROJNE USLUGE

Usluge: 

-rezanja raznih profila
-kovanje ukrasnih vrhova
-savijanja C elemenata za kovane ograde
-savijanja S elemenata za kovane ograde
-savijanja krugova za kovane ograde od 6mm*12mm do 14mm*14mm
-valjanja čeličnih profila ( cijevi od 20mm*20mm do 
  60mm*40mm, puno kvadratno 12mm*12mm do 25mm*25mm, 
  plosnato od 15mm*3mm do 50mm*10mm)
-sukanja ( uvijanja ) profila od 12mm*12mm do 30mm*30mm
-savijanja cijevi u luku
-zavarivanja Mig/Mag, REL, TIG postupkom